MIRAC: Automatiserat urval av musik för publika musikmiljöer

MIRAC: Automatiserat urval av musik för publika musikmiljöer

Jag har en kandidatexamen inom Retail Management från Handelshögskolan i Stockholm. Min kandidatuppsats, “What does your brand sound like?”, behandlar hur matchande bakgrundsmusik påverkar kundernas emotioner, varumärkesimage, och reaktion, och om detta leder till en ökad försäljning. Sedan 2015 driver jag forskningsavdelning på Soundtrack Your Brand där vi tar reda på hur musik påverkar varumärken, konsumenten, personal i butiksmiljöer. Artikeln “Effects of Brand-Fit Music on Consumer Behavior: A Field Experiment” är världens största musikstudie om automatiserat urval av musik för publika musikmiljöer. – Jasmine Moradi Head of Research Soundtrack Your Brand, BSc Retail Management, Stockholm School of Economics.

For press  inquires contact Jasmine Moradi

Source: MIRAC