Music increases sales

Ökad försäljning med musik i butik

Butiksmiljön är direkt avgörande för kundens köpbeteende – och här spelar musiken en viktig roll. Studier visar att försäljningen ökar med mellan tre och fyra procent när musik spelas i butiken jämfört med om det är alldeles tyst. En undersökning vid ...

Brand fit music

How music affects customers like yours

What’s in the report? Researchers have long known that music can influence consumers' experience and behavior in commercial marketplaces. This report provides an overview of previous research and to summarize the results. How can a commercial market ...