What does your brand sound like?

What does your brand sound like?

This paper examines the impact of the congruence between the background music and the brand image on the customer behavior in retail store. The essay’s hypotheses are built after the famous S-O-R-model that unveils if congruence background music affects the customers’ emotions, brand image, and response. The aim of the study is mainly to answer if the congruent background music stimuli in the retail store environment will affect the customer’s emotions and if it will increase spent time and money. The congruent background music has been selected through two pre-studies based on consumers’ brand image. A quantitative study has been conducted where triangulation was applied in a real store environment, wherein total 201 surveys were collected for the main study. 601 customers were observed and real sales data was obtained. The results show that congruent background music increases the average sale and has a positive effect on the brand image and customer satisfaction. The study aims to contribute knowledge to further academic research in the subject to perform experiments in a real store environment, teach retailers how to work with congruent background music in stores and finally enlighten consumers about the daily influential stimuli they are faced with in-store.

I en tid där varumärket har blivit företagets mest betydande konkurrensmedel ökar vikten av att positionera sig i kundens medvetande snarare än på marknaden (Lusensky, 2010). Företag har i alla tider använt sig av marknadsföring för nå ut till kunder och väcka deras uppmärksamhet. Idag är marknadsföringen mer sinnesfokuserad, där det handlar om att skapa upplevelser snarare än fokus på den fysiska produkten eller tjänsten. Marknadsföring som inte tilltalar konsumenter på ett djupare plan får det svårt att fånga deras uppmärksamhet (Krishna, 2012). Butiksmiljön är ett viktigt attribut för att kunna tillfredsställa konsumenterna och genom att tillhandahålla en angenäm shoppingupplevelse kan varumärken vinna andelar från konkurrenterna (Baker et al., 1992; Bitner, 1992). En viktig beståndsdel av butiksmiljön består av musik (Baker et al., 1992; Grewal et al., 2003). Genom användning av musik kan företag lättare skapa känslomässiga band till sina kunder och genom ett strategiskt arbete väcka önskade associationer hos dem (Lusensky, 2010). Om du någon gång tittat på en skräckfilm utan ljud, vet du att detta inte på långa vägar är lika läskigt som när ljudet är på. Ljudet, och framförallt musik, har en unik kraft som talar till människans känslor och försätter dem i olika tillstånd (Lusensky, 2010).

For press inquires  contact Jasmine Moradi

Source: Soundtrack Your Brand